PTS Training & Testing
 

ระบบคัดเลือกบุคลากร พีทีเอส
PTS: The Personnel Testing System

      หากองค์กรของท่านประสบปัญหาหรือความยุ่งยากในการรับพนักงานใหม่ โดยตำแหน่งงานที่มีอยู่จำกัด แต่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันในจำนวนที่มาก องค์กรของท่านจะต้องใช้แรงงานของพนักงานฝ่ายบุคคลจำนวนมากในการจัดการกับผู้สมัครเหล่านั้น ท่านจะต้องใช้เงินทุนมากเท่าไหร่ที่จะจัดการทุกขั้นตอนตั้งแต่สมัคร รวบรวมข้อมูล กรองผู้สมัคร ไปจนถึงการ สอบสัมภาษณ์ ซึ่งก็มีผู้สมัครบางส่วนที่ถูกรับเลือกโดยวิธีการที่ไม่มีมาตรฐาน

      เช่นดูเฉพาะ GPA หรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่จบมา แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยอื่นที่สำคัญกว่า

      เช่นลักษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคลของผู้สมัครว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆมากขนาดไหน มีความเหมาะสมกับองค์กรหรือไม่ ทำให้ การคัดเลือกพนักงานไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลอื่นๆตามมาเช่น ได้คนเก่งจริงแต่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานตลอด ได้คนที่ดูเหมือนจะเก่งแต่จริงๆไม่เก่งเลยแถมเงินเดือนสูง รวมไปถึงการได้พนักงานที่ไม่ตรงกับความสามารถหรือความเหมาะสมกับสายงานนั้นๆ ระดับประสิทธิภาพในการทำงานลดลง การขัดแย้งภายในของพนักงาน ซึ่งปัญหานี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขได้ยากมาก แต่ก็สามารถป้องกันได้ที่ต้นเหตุหากมีวิธีการคัดเลือกพนักงานใหม่ที่เหมาะสม

ทำไมถึงต้องใช้ พีทีเอส?
ระบบเพื่อคัดเลือกและพัฒนาบุคลากร พีทีเอส ช่วยให้ท่านคัดเลือกผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับทั้งองค์กรและตำแหน่งงานนั้นๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง


ใครใช้ พีทีเอส?
บริษัททั้งเอกชนชั้นนำและรัฐบาลกว่า 100 แห่ง ได้ไว้วางใจเลือกใช้ระบบคัดเลือกบุคลากร พีทีเอส โดยสม่ำเสมอ และมีการบอกต่อๆกัน ปากต่อปาก มากที่สุดในท้องตลาด

      ระบบการคัดเลือกบุคลากร พีทีเอส จึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำคอมพิวเตอร์ และความรู้ทางด้านการคัดเลือกบุคลากรตามหลักวิชา Psychometrics ซึ่งเป็นวิชาการชั้นสูง ที่ได้รับการยอมรับและใช้งานกันอย่างแพร่หลายในการคัดเลือกบุคลากร ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ระบบการคัดเลือกบุคลากรพีทีเอส มีชื่อเต็มเป็นภาษาอังกฤษว่า The Personnel Testing System ซึ่งระบบทดสอบ พีทีเอส ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผู้สมัครทุกคนจะสอบด้วยระบบทดสอบพีทีเอส และระบบจะทำการคำนวน Profile ของความสามารถของผู้เข้ารับการสอบทุกคน เทียบกับ Norm มาตรฐานหรือ Norm เฉพาะของแต่ละองค์กร และสร้างรายงานที่อ่านง่ายเพื่อให้ผู้สอบสัมภาษณ์สามารถเข้าใจถึงผู้ถูกสัมภาษณ์ได้อย่างลึกซึ้งในเวลาอันสั้น และสามารถตัดสินใจคัดเลือกพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ระบบการคัดเลือกบุคลากร พีทีเอส แตกต่างจากระบบคัดเลือกอื่นๆในท้องตลาด ซึ่งใช้แค่การทดสอบทางวิชาการหรือการจับความเหมาะสมกับสายงานธรรมดาโดยใช้ข้อมูลทั่วๆไป หรือเป็นแบบทดสอบที่แปลมาจากภาษาอื่น จึงไม่ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดในการใช้คัดเลือกบุคลากรที่เป็นคนไทย จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมระบบการคัดเลือกบุคลากรพีทีเอส จึงได้รับการยอมรับในท้องตลาดและมีการบอกต่อกันมากที่สุด


A) PTS สร้างขึ้นเพื่อใช้กับคนทำงานในองค์กร
 
 • วัด Personal Attributes และ Competencies ต่าง ๆ ของผู้สมัครงานและของคนในองค์กร
 • ใช้เกณฑ์มาตรฐานของแต่ละสายงานและระดับตำแหน่ง
 • สามารถปรับเกณฑ์เพื่อให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรต่าง ๆ
B) PTS รายงานผล อ่านง่าย ชัดเจน ตรงประเด็น
 
 • แสดงผลเป็นคะแนน และกราฟ พร้อมคำอธิบายอย่างกระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น
 • รายงานผลการทดสอบเป็น รายบุคคล และ กลุ่มบุคคล
 • เข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายเพิ่มเติม
 • สามารถจัดอันดับผู้รับการทดสอบตามหัวข้อต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
C) PTS มีหลากหลายให้เลือกใช้
 
 • แบบทดสอบครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการถึงระดับบริหาร
 • มีแบบทดสอบแบบทั่วไป และแบบแยกตามสายงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ
 • มีทั้งแบบทดสอบสั้น ๆ แบบ Quick Screen และแบบวิเคราะห์เจาะลึกแต่ละคน
 • บางแบบทดสอบมีให้ใช้สลับกันหลายชุด และมีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ
D) PTS สะดวก รวดเร็ว
 
 • สอบได้ทั้งแบบ Paper ,Onscreen-based ,Online และ Offline
 • ประมวลผลด้วยซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ และรายงานผลทันที อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
E) PTS คุ้มค่า
 
 • สอบเพียงครั้งเดียว สามารถประเมินความเหมาะกับงานต่าง ๆ ได้หลายงาน
 • ซื้อเหมาจำนวนครั้ง จำนวนครั้งยิ่งมากยิ่งประหยัดมาก
F) PTS ไม่แพร่หลาย
 
 • เป็นระบบทดสอบที่ขายแก่องค์กรโดยเฉพาะเท่านั้น
 • ไม่มีขายในท้องตลาดทั่วไป
 • ไม่ใช้ในการจัดอบรม
 • ไม่มีให้ศึกษาในสถาบันการศึกษาระบบคัดเลือกบุคลากรพีทีเอส มีให้บริการใน 4 โหมดคือ
 1. PTS Onsite System ระบบคัดเลือกบุคลากร PTS standalone
 2. PTS Online System ระบบคัดเลือกบุคลากร PTS จากออฟฟิศของท่านผ่านอินเตอร์เนต
 3. PTS Testing Center ระบบคัดเลือกบุคลากร PTS ที่ศูนย์สอบ PTS
 4. PTS Mass System การทดสอบจำนวนคนครั้งละมากๆ เช่น 1000คนพร้อมๆกัน ขึ้นไป
ซึ่งมีข้อสอบที่ครอบคลุมหลากหลาย ท่านสามารถดูข้อมูลเชิงเทคนิคของชุดข้อสอบได้ที่นี่

 

 

Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด (สำนักงานใหญ่)   เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105531030575
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.