PTS Training & Testing
 

หลักสูตร ทีมงานมหัศจรรย์
Miracle Teamwork

หลักสูตร: 2วัน1คืน
สถานที่: รีสอร์ทต่างจังหวัดที่มีความเป็นส่วนตัว
เหมาะสำหรับ: ทีมผู้บริหาร และพนักงาน จำนวนไม่เกิน 100 ท่าน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สร้างทีมเวิร์คอันน่ามหัศจรรย์
ทีมวิทยากร: ผู้อำนวยการอบรม1ท่าน และวิทยากรผู้ช่วยประสบการณ์สูง 6ท่าน


          หลักสูตร ทีมงานมหัศจรรย์ (Miracle Teamwork) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาทีมงานของท่านให้มีความเข้าใจในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้ถึงหลักการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทีม เข้าใจกัน และพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเป้นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ในทีม

          ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยอาศัย การเรียนรู้ด้วยตนเองเชิงประสบการณ์ (Experiental Learning) ที่แฝงมาในรูปแบบของกิจกรรมนอกสถานที่ ที่มีความสนุกสนานท้าทาย สามารถช่วยให้ สมาชิกทุกคนในทีม เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในแบบ "ดวงตาเห็นธรรม" และเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรม อย่างได้ผลเห็นชัด สามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างยอดเยี่ยม พิชิตเป้าหมายได้อย่างยอดเยี่ยม การเรียนรู้เชิงประสบการณ์

ตัวอย่างโปรแกรมการอบรม

วันแรก
08:30-09:00 เดินทางถึงสถานที่สัมนา
09:00-09:30 ลงทะเบียน
09:30-10:00 เปิดการอบรม
แนะนำวิทยากร
10:00-12:00 Session1: Indoor Activities
1. แนะนำหลักสูตร
      - ลักษณะของทีมงานมหัศจรรย์ หรือ Miracle Teamwork
      - วงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
2. กิจกรรมละลายพฤติกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ...
      - จุดมุ่งหมาย
      - มาตรฐาน
      - การวางแผนและเรียนรู้ตามวงจร P-D-C-L
      - การทำงานอย่าง Proactive
      - การเลือกคนให้ตรงกับงาน / งานตรงกับคน
      - ความซื่อสัตย์
      - การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ
3. Simulation: การตัดสินใจร่วมกันเป็นทีม "ทำอย่างไรให้เกิดการยอมรับ"
12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13:00-15:00 Session2: Brain Storm
1. วิเคราะห์ทีมงานของเรา
      - โอกาสเกิด Synergy
      - ทำอย่างไรให้เกิด Synergy
15:00-15:15 พักเบรกทานน้ำชากาแฟ
15:15-17:30 Session3: Outdoor Challenger Activities I
กิจกรรม Outdoor Challenger Activity I เพื่อ ทดสอบ และ เรียนรู้ การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่าง Miracle Teamwork
17:30-18:30 พักอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:30-19:30 รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
19:30-21:30 Session4: สรุปบทเรียน Outdoor Challenger Activities I
1. VDO Feedback
2. วิเคราะห์การทำงานของกลุ่ม
3. การแสดงความชื่นชมประทับใจต่อสมาชิกผู้ร่วมทีม
4. สรุปบทเรียนจากกิจกรรม Outdoor Challenger Activities I
21:30 เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
05:30 ตื่นนอน
05:30-06:20 รับประทานน้ำชากาแฟ/ของว่าง ตามอัธยาศัย
06:20-06:40 เตรียมพร้อมร่างกาย และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม Outdoor
06:40-08:30 Session5: Outdoor Challenger Activitoes II
เพื่อสร้าง Trust และความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรม
08:30-10:00 อาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
10:00-12:00 Session6: สรุปบทเรียน Outdoor Challenger Activities II
1. VDO Feedback
2. วิเคราะห์การทำงานของกลุ่ม
3. การแสดงความชื่นชมประทับใจต่อสมาชิกผู้ร่วมทีม
4. สรุปบทเรียนจากกิจกรรม Outdoor Challenger Activities II
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13:00-14:45 Session7: สรุปบทเรียนทั้งหมดที่ผ่านมา
จัดทำ "บัญญัติ 10 ประการ การทำงานร่วมกันเป็นทีมของเรา"
14:45-15:00 - เพลง "คำสัญญา"
- ประเมินผลการอบรม
- ปิดการอบรม
15:00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
* โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ *

 

ตัวอย่างกิจกรรมในหลักสูตรอบรม

สร้างความเชื่อมั่นในทีมงาน

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้

ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันในทีม

 

      หากสนใจหลักสูตรการอบรมหรือต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อพีทีเอส

 

Printable View    

บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด
77/280 ชั้น 21 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
© Copyright Since 2001, Professor Dr. Chaiyaporn Wichawut. All rights reserved.